KURZY

Clasic


Jedná sa o kurz za štandardných podmienok, kedy sa účastníci v rámci skupiny dohodnú, kedy a v akom termíne sa bude skupina stretávať. Max. počet uchádzačov v skupine je 7 , nakoľko preferujeme menšie skupiny z dôvodu dodržiavania harmonogramu výučby.Teoretická a praktická výučba zvyčajne prebieha po obedňajších hodinách. Praktické jazdy je možné prispôsobiť vašim potrebám od ranných hodín až do večerných, možnosť jázd aj v sobotu a nedeľu. Zapožičanie literatúry a DVD je bezplatné.


Exclusiv


Kurz Exclusiv je určený na individuálnu výučbu. Jedná sa o službu s individuálnym prístupom, plánom a rozvrhom prednášok a jázd. Počet uchádzačov v kurzu - 1 ( sám/sama). Ak patríte k náročnejším klientom, alebo Vám z pracovných alebo časových dôvodov neostáva čas na riadny kurz, táto služba je práve pre Vás. My sa Vám prispôsobíme tak, aby ste boli     m a x i m á l n e      s p o k o j n í    a  vlastnili vytúžený vodičský preukaz.

 Kondičné jazdy


Kondičné jazdy sú určené všetkým, ktorí dlhšiu dobu nešoférovali, potrebujú sa zdokonaliť v riadení vozidla, potrebujú získať nové poznatky, alebo majú stále trochu strach šoférovať v dnešnej hustej premávke. Počet hodín a priebeh si určíte sami a tiež si určíte, v čom sa chcete precvičiť. 

Po absolvovaní kondičných jázd nebudete mať s ničím problém.


Možnosť plánovania jázd aj do Bratislavy a iných väčších miest, ako aj do zahraničia: Wiedeň, Schwechat, Győr......
Doškoľovacie kurzy


V prípade priestupkov, ktorých sa vodič dopustí opakovane, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz alebo opätovne navštevovať autoškolu a zopakovať si aj záverečné skúšky. O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len "dopravný inšpektorát"). 

Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín a podskupín vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva.

V našej autoškole vykonávame doškoľovací kurz sk. B, B1.


Kurz bezpečnej jazdy

NOVINKA !!!!!


Špeciálna služba - kurz bezpečnej jazdy -patrí k neuveriteľným zážitkom a hlavne je určená pre vás všetkých, ktorí si chcete vyskúšať ako dokonale ovládať vozidlo v riadenom šmyku.

Sme prvá a jediná autoškola v SR , ktorá vám môže poskytnúť neuveriteľný zážitok z adrenalínovej jazdy a získať tak veľa skúseností pri riadení vozidla .

Kurz je určený pre všetkých či už dokonalých šoférov, ale aj pre začiatočníkov.

Jazdy sa uskutočňujú na špeciálne upravenom vozidle a spolu s inštruktorom, ktorý vám počas jazdy bude dávať inštrukcie, ako a kedy reagovať tak, aby ste vedeli sami ovládať vozidlo.

Čo zahrňuje kurz:

45 min.teória + poučenie o bezpečnosti
30 min. jazdenie na dráhe ( jazdenie v blokoch po 15 min.)
15 min. ukážka na vozidle
Celková dľžka kurzu na 1 osobu je 2x45min.
Po absolvovaní kurzu, každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní bezpečnej jazdy.
V kurze je max. 7 účastníkov.
Možnosť organizovania aj eventových akcii, kedy si účastníci môžu vyskúšať driftovanie a prípadné šmyky na menšom priestore.
Viac na

https://www.facebook.com/dobry.sk/videos/756526141091881/ 

R E Z E R V Á C I A termínov na mobilnom čísle: 0903 405 370


Všeobecné obchodné podmienky

              AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.