O nás

    "Dobrá" autoškola - sídlime v priestoroch -       

Boriny 1365/21 - sídlisko neďaleko štadióna.

Výučba pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Dĺžka kurzu štandardne trvá 3 - 5 mesiacov, avšak dôležitým faktorom k pristúpeniu ku skúške je pripravenosť uchádzača.

V rámci kurzu môžu uchádzači navštevovať učebňu aj mimo teoretickej výučby , kedy majú možnosť bezplatne testovať na PC skúšobné testy.

V súčasnosti pracujeme  so schváleným identifikačným a monitorovacím zariadením a v jednotnom informačnom systéme v cestnej dopravy, schválené Ministerstvom dopravy.

Garantujeme výučbu s aktuálnou legislatívou a metodikou Ministerstva dopravy .

( viac na : https://www.jiscd.sk/autoskoly/ )

Kurzy štandardne otvárame v slovenskom a maďarskom jazyku. V individuálnych prípadoch aj kurz v anglickom jazyku.

V rámci praktických jázd si uchádzač môže vybrať z množstva termínov, ktorý mu vyhovuje.

 

                                                                                                                    FOTOGALÉRIA

NEW  AUTOMAT
NEW AUTOMAT