O nás

    "Dobrá" autoškola - sídlime v priestoroch -        Boriny 1365/21 - sídlisko neďaleko štadióna.

Výučba pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Dĺžka kurzu štandardne trvá 3 - 5 mesiacov, avšak dôležitým faktorom k pristúpeniu ku skúške je pripravenosť uchádzača.

V rámci kurzu môžu uchádzači navštevovať učebňu aj mimo teoretickej výučby , kedy majú možnosť bezplatne si požičať skúšobné testy.

V súčasnosti pracujeme  so schváleným identifikačným a monitorovacím zariadením a v jednotnom informačnom systéme v cestnej dopravy, schválené Ministerstvom dopravy.

Garantujeme výučbu s aktuálnou legislatívou a metodikou Ministerstva dopravy .

( viac na : https://www.jiscd.sk/autoskoly/ )

Kurzy štandardne otvárame v slovenskom a maďarskom jazyku. V individuálnych prípadoch aj kurz v anglickom jazyku.

V rámci praktických jázd si uchádzač môže vybrať z množstva termínov,ktorý mu vyhovuje.

Potrebnú literatúru a DVD poskytujeme 

uchádzačom v slovenskom a maďarskom jazyku

 b e z p l a t n e .

https://soferuj.sk/testy                                                                                                                     FOTOGALÉRIA

NEW  AUTOMAT
NEW AUTOMAT