Cenník

Clasic          

Kurz typu sk.B -    manuál 1 100 €

Kurz typu sk.B -  automat 1 200 €

             

Teoretická výučba 32 + 2 hod.

praktická výučba - trenažér, vedenie vozidla  38 hod.

trvanie kurzu 3-5 mesiacov                                                                  

Exclusiv - individuálny kurz

Kurz typu sk.B -   manuál  1 600 €

Kurz typu sk.B -  automat 1 700 €


Kurz typu sk.B

individuálna teoretická výučba 32 + 2 hod. 

praktická výučba - trenažér, vedenie vozidla 38 hod.


Kondičné jazdy


trvanie 45 minút / 1 vyuč.hodina

aj pre vodičov bez skúseností vo vedení motorového vozidla

jazdy na R7, jazdy v iných mestách: Bratislava, Győr....

balíček jázd: 

- mechanická prevodovka  od    300 €

- automatická prevodovka  od   350 €
 Iné:


NOVÉ  správne poplatky od 01.04.2024

  Kolok - záverečná skúška  VP sk.B                               50€ 
  Kolok - opakovaná skúška VP sk.B                               12,50€
  Vydanie vodičskéhé preukazu (do 30 dní)                    10 €
  Vydanie vodičského preukazu ( do 2 dní)                     40 €
  Kurz prvej pomoci                                                       od 25 €

  Lekárske potvrdenie                                                     od 15 €