AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Zabezpečujeme kurzy na získanie vodičského preukazu sk.B, B1. Naša autoškola si počas nášho pôsobenia na trhu vybudovala povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. 

Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a získali ste vytúžený vodičský preukaz.

Nájdete nás na adrese:

AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Boriny 1365/21

Dunajská Streda

NAŠA PONUKA

  • Výcvik vodičského oprávnenia sk.B,B1
  • Kondičné jazdy
  • Doškoľovací kurz
  • Škola bezpečnej jazdy

Podmienky pre autoškoly a školiace strediská od 19.01.2022


 Od stredy 19.01.2022 na základe Vyhlášky 6 Úradu verejného zdravotníctva SR  autoškoly pracujú v režime OTP . 

Nakoľko sa rozšíril počet uchádzačov, ktorí môžu absolvovať jazdy, budete zo strany inštruktorov priebežne oslovení z dôvodu, že doposiaľ spĺňajúci uchádzači už majú plánované a obsadené termíny. 

Na účely plnenia vyhlášky je pod pojmom OTP nutné rozumieť:

 Očkovaní (O): 

  • • najmenej 14 dní a najviac 1 rok po druhej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  •  • najmenej 21 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  •  • najmenej 14 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia 

Testovaní s negatívnym výsledkom (T): 

• Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.

  •  • Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu. 

Prekonaní (P): 

  • • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

 Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.


https://www.skvza.sk/novinky/oznamy
Nové vozidlo v našej autoškole -            OPEL ASTRA automat 

Záujem o automatické prevodovky  rastie aj u nás a čoraz viac nových áut sa predáva s automatom. Nečudo, že niektorí menej šikovní alebo vystrašení záujemcovia o vodičský preukaz uvažujú nad touto možnosťou výcviku. Môžu sa tak lepšie sústrediť na podstatnejšie veci než radenie rýchlostí, napríklad značky či okolitú premávku. 

Ideme s trendom aj my.... A preto sme  pre Vás pripravili našu NOVINKU !!!!

- výcvik sk.B (  vydanie VP iba na vedenia vozidla s automatickou prevodovkou)

- kondičné jazdy 

Pre viac informácii môžte volať: 

 Marian Dobrý 0903 405 370
NOVINKA !!!

Kondičné jazdy na R7, jazda v zimných a sťažených podmienkach na našich cestách aj na R7.

Opýtajte sa v našej AUTOŠKOLE ?

                                           


P O Z O R  ! ! ! 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.
NOVÉ KURZY 


Je možné priebežne sa prihlasovať do kurzov SLOVENSKÝ  a    MAĎARSKÝ


otvorenie kurzov:


* začatie kurzov je podmienené práve platnými opatreniami COVID ( počet uchádzačov, testy, dištančné vyučovanie a pod... )
RECENZIE


Prijemný, ústretový, trpezlivý a šikovný inštruktor.Vedia naučiť. Odporúčam.

ZKV

 

Csak ajánlani tudom mindenkinek aki tényleg meg akar tanulni vezetni és nem csak " jogsit " akar!!!
PD


Ak sme Vás zaujali a chcete vedieť viac?  kliknite