AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Zabezpečujeme kurzy na získanie vodičského preukazu sk.B, B1. Naša autoškola si počas nášho pôsobenia na trhu vybudovala povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. 

Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a získali ste vytúžený vodičský preukaz.

Nájdete nás na adrese:

AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Boriny 1365/21

Dunajská Streda

NAŠA PONUKA

  • Výcvik vodičského oprávnenia sk.B,B1
  • Kondičné jazdy
  • Doškoľovací kurz
  • Škola bezpečnej jazdy

NOVÉ  KURZY - zápis SEPTEMBER do 25.09.2020


Slovenský kurz  -   voľné

Maďarský kurz   -   voľné

volajte:  MARIAN DOBRÝ  0903 405 370


Stále dodržiavame OPATRENIA COVID 19:
- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov


NOVINKA !!!

Kondičné jazdy na R7, jazda v zimných a sťažených podmienkach na našich cestách aj na R7.
Opýtajte sa v našej AUTOŠKOLE ?

                                           


PRIPRAVUJEME 2020/2021
AKCIA  "AUTOMAT"

Vážení zákazníci, pripravujeme pre Vás novinku - 
AKCIA AUTOMAT
vedenie motorového vozidla s automatickou prevodovkou.

Pre viac informácii môžte volať: 
                                       Marian Dobrý 0903 405 370

PS: akcia bude platiť aj pre výcvik aj pre kondičné jazdy!


OZNAMY  / TERMÍNY  KURZOV


Autoškoly s účinnosťou od 06.05.2020 môžu vykonávať výcvik pri dodržiavaní hygienických opatrení uvedených ÚZV SR č. OLP/3795/2020, a to:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/autoskoly-a-skoliace-strediska-kkv-povinnost-dodrziavat-hygienicke-opatrenia-32960

Vás klientov poprosíme ešte chvíľku o trpezlivosť.

Najprv uvedieme do prevádzky jazdy a výučbu na trenažéry, čo sa týka teoretickej časti z dôvodu prípravy novej legislatívy zatiaľ výučba neprebieha.

Ako náhle budú aj tu nové informácie , začneme aj s touto výučbou.

Všetkých prihlásených klientov budeme včas a postupne telefonicky informovať, kto a ako bude ďalej pokračovať vo výučbe v rámci našej autoškoly.

Nové prihlášky preberáme taktiež po telefonickom objednaní a riešime individuálne.  

********************************************************************************************


Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020  opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020  aj naša AUTOŠKOLA prerušila výučbu. Podľa najnovších informácii Ministersvo dopravy už chystá aj pre nás novinky.

Viac už čoskoro......


https://www.aktuality.sk/clanok/784212/koronavirus-minister-dopravy-chce-umoznit-opatovne-fungovanie-autoskol/

21.04.2020P O Z O R  ! ! ! 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.
JÚN - JÚL
JÚN - JÚL

RECENZIE


Prijemný, ústretový, trpezlivý a šikovný inštruktor.Vedia naučiť. Odporúčam.

ZKV

 

Csak ajánlani tudom mindenkinek aki tényleg meg akar tanulni vezetni és nem csak " jogsit " akar!!!
PD


Ak sme Vás zaujali a chcete vedieť viac?  kliknite