AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Zabezpečujeme kurzy na získanie vodičského preukazu sk.B, B1. Naša autoškola si počas nášho pôsobenia na trhu vybudovala povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. 

Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a získali ste vytúžený vodičský preukaz.

Nájdete nás na adrese:

AUTOŠKOLA DOBRÝ s.r.o.

Boriny 1365/21

Dunajská Streda

NAŠA PONUKA

  • Výcvik vodičského oprávnenia sk.B,B1
  • Kondičné jazdy
  • Doškoľovací kurz
  • Škola bezpečnej jazdy

Nové vozidlo v našej autoškole -            OPEL ASTRA automat 

Záujem o automatické prevodovky  rastie aj u nás a čoraz viac nových áut sa predáva s automatom. Nečudo, že niektorí menej šikovní alebo vystrašení záujemcovia o vodičský preukaz uvažujú nad touto možnosťou výcviku. Môžu sa tak lepšie sústrediť na podstatnejšie veci než radenie rýchlostí, napríklad značky či okolitú premávku. 

Ideme s trendom aj my.... A preto sme  pre Vás pripravili našu NOVINKU !!!!

- výcvik sk.B (  vydanie VP iba na vedenia vozidla s automatickou prevodovkou)

- kondičné jazdy 

Pre viac informácii môžte volať: 

 Marian Dobrý 0903 405 370
NOVÉ KURZY 


Je možné priebežne sa prihlasovať do kurzov SLOVENSKÝ  a    MAĎARSKÝ


otvorenie kurzov:


* začatie kurzov je podmienené práve platnými opatreniami COVID ( počet uchádzačov, testy, dištančné vyučovanie a pod... )
OZNAM


Na základe Vašich dotazov Vám oznamujeme, že  podľa 

 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok sú 


Teoretická výučba a praktický výcvik  povolené za dodržania prísnych podmienok.


Preto Vás žiadame o trpezlivosť, praktický výcvik môžeme riešiť iba v rámci možných povolených hodín každý deň a postupne , nakoľko sú ešte frekventanti z minulého roka, ktorí musia odjazdiť pár hodín, aby mohli výcvik ukončiť. 
Následne budú oslovení aj ostatní frekventanti a plánovaní na výcvik. 
Priebežne každý uchádzač je telefonicky informovaný ohľadne jeho pokračovania vo výcviku. 

Ďakujeme za pochopenie.

                             Dôležité !!!!

Výcvik v autoškolách sa riadi usmernením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu niektorých činností - školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy v období od 12. februára 2021 - COVID automatom.

Výkon týchto činností sa riadi regionálnym sfarbením okresov a nie celoplošne pre celú SR.

Aktuálne informácie sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

V rámci autoškoly to znamená, že momentálne na danú situáciu , prebieha v autoškole tzv. dištančné vzdelávanie uchádzačov, praktická výúčba nie je dovolená.

V prípade zmeny Vás budú inštruktori kontaktovať.

NOVINKA !!!

Kondičné jazdy na R7, jazda v zimných a sťažených podmienkach na našich cestách aj na R7.
Opýtajte sa v našej AUTOŠKOLE ?

                                           


PRIPRAVUJEME 2020/2021
AKCIA  "AUTOMAT"

Vážení zákazníci, pripravujeme pre Vás novinku - 
AKCIA AUTOMAT
vedenie motorového vozidla s automatickou prevodovkou.

Pre viac informácii môžte volať: 
                                       Marian Dobrý 0903 405 370

PS: akcia bude platiť aj pre výcvik aj pre kondičné jazdy!


P O Z O R  ! ! ! 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.
JÚN - JÚL
JÚN - JÚL

RECENZIE


Prijemný, ústretový, trpezlivý a šikovný inštruktor.Vedia naučiť. Odporúčam.

ZKV

 

Csak ajánlani tudom mindenkinek aki tényleg meg akar tanulni vezetni és nem csak " jogsit " akar!!!
PD


Ak sme Vás zaujali a chcete vedieť viac?  kliknite